Кібернетичне управління та інформаційні технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

Журнал «Кібернетичне управління та інформаційні технології» заснований в 2013 році (свідоцтво про реєстрацію №20327-10127 Р від 12.08.2013) як наукове видання для висвітлення результатів наукових досліджень, що пов’язані з проблемами економічної кібернетики, менеджменту, національної та регіональної економіки, інформаційних технологій.

Рубрики журналу:

1. Інформаційні системи

• Інформаційно-аналітичні системи в різних галузях економіки.

• Системи підтримки прийняття управлінських рішень.

• Інтелектуальні інформаційні технології в економіці.

• Застосування платформ BPM (Business Process Management) в моделюванні складних економічних систем.

• Системи електронної комерції.

• Інформаційні системи АПК.

2. Економічна кібернетика. Моделювання економічних систем

• Моделі адаптивних та життєздатних економічних систем.

• Моделювання економічного ризику і прийняття рішень за умов невизначеності.

• Моделювання нелінійної економічної динаміки, хаосу і катастроф.

• Економетричні моделі та методи прогнозування.

• Прикладні проблеми математичного моделювання.

• Імітаційне моделювання економічних систем: теорія і практика.

• Моделювання систем електронної комерції.

• Моделювання систем інформаційної підтримки АПК.

3. Інформаційні і правові аспекти регіонального розвитку

• Моделювання соціально-економічного розвитку регіону.

• Сучасні тенденції впровадження інформаційних технологій в регіональній економіці.

• Прогнози розвитку регіональних ринків.

4. Розвиток електронної комерції

• Моделювання інформаційного середовища електронного бізнесу.

• Клієнтоорієнтовані системи електронної комерції.

• Методичні аспекти підготовки фахівців з електронної комерції.

5. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики

• Розвиток дистанційної освіти.

• Сучасні технології навчання.

• Концепція економіко-математичної освіти економістів.

• Концепція навчання економістів застосуванню інформаційних технологій.

6. Інноваційні технології в освіті АПК

7. Нормативно-правові аспекти інформаційного забезпечення АПК.

8. АПК. Облік. Контроль. Аналіз.

9. Інноваційний та фінансовий менеджмент.

Тематика статей може бути розширена за ініціативою авторів.

Планується реєстрація журналу в наукометричних базах та ДАК України.

Журнал видається українською, російською та англійською мовами. 

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії.

Журнал має паперову та електронну версії.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. 

Редакція зберігає право на незначне літературне редагування текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.