Кібернетичне управління та інформаційні технології

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Редколегія

Коваленко Олена Олексіївна - редактор

к.т.н, доцент